- Dr Möll, Duitsland
- X-ray Test Bayer Technology Services, Duitsland
- Technische Universiteit Brookes, Oxford UK
- Technische Universiteit Barcelona, Spanje
- Dekra Certification, Duitsland
- Packer Techniek Illinois, USA